Uudenaikainen jumalanpalvelus

Mikkelin seurakuntayhtymän seurakunnissa järjestetään jumalanpalvelus, joka sopii kaikenikäisille ja kaikenlaisista taustoista tuleville ihmisille. Jumalanpalveluksissa on tilaa niin lapsille kuin vanhuksillekin sekä kaikille ikäryhmille siltä väliltä. Uudenaikainen jumalanpalvelus tarjoaa jokaisella mahdollisuuden kohdata Jumala sellaisena kuin on ja niiden kysymysten kanssa, joita ihminen kantaa mukanaan. Samalla kun voin mennä sanankuuloon ja hiljentymään jumalanpalvelukseen yhdessä muiden seurakuntalaisten kanssa, voin myös osallistua jumalanpalveluksen toteuttamiseen esimerkiksi lukemalla Raamatun tekstejä, olemalla mukana musiikissa tai muutoin niillä lahjoilla, jotka Jumala on itse kullekin antanut. Mutta jumalanpalvelukseen voi tulla ihan vain hiljentymään, olemaan rauhassa niiden kaikkien kiireiden keskeltä, joita arki on antanut kannettavaksi. Jumalanpalveluksessa voi ladata akut ja saada ehkä uusia näkökulmia tai uutta voimaa taas uusien arkisten haasteiden kohtaamiseen. Uudenaikainen jumalanpalvelus sisältää Raamatun lukua, saarnan ja rukousta. Jumalanpalveluksessa luettavat tekstit ovat kirkkokäsikirjasta tuttuja tekstejä, joihin on mahdollista tutustua etukäteen tai sieltä ne löytyvät myös jumalanpalveluksen jälkeen, jos haluan palata niihin. Uudenlaisessa jumalanpalvelussa osa rukouksesta on laulun muodossa. Pappi johtaa liturgiaa ja seurakunta vastaa. Siellä vietetään myös usein ehtoollista, johon on mahdollista osallistua. Mikäli minulla on mieltä painavia asioita, voin ennen jumalanpalvelusta tai jumalanpalveluksen jälkeen puhua myös niistä paikalla olevien pappien tai muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Sielunhoitoa on saatavilla myös pyydettäessä muinakin aikoina. Niin kuin jo alussa mainitsin, jumalanpalvelus on kaikkia varten. Siellä on tilaa seurakuntalaisille erilaisista taustoista ja myös pakolaiset ovat tervetulleita ja samoin kaikki heikommassa asemassa olevat. Uudenaikaisessa jumalanpalveluksessa kaikki ihmisryhmät voivat kohdata ”samalta viivalta” riippumatta etnisestä tausta tai asemasta, iästä tms. Olemme kaikki kaikkivaltiaan Jumalan lapsia. Jumalanpalvelus tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua erilaisiin ihmisiin ja sillä tavoin itsekunkin on mahdollista rikastuttaa omaa elämänpiiriään. Uudenaikainen jumalanpalvelus tarjoaa seurakuntalaisille uudenlaisen mahdollisuuden palvoa Jumalaa ja jakaa vähän matkaa kanssamatkaajien kanssa. Jumalanpalvelus on elämää rikastuttava kokemus. Tervetuloa mukaan!

(Visited 154 times, 1 visits today)